Changing Places


St Edmund's Nursery School is funded by the Changing Places project to provide additional support for new communities, in particular families from Central and Eastern Europe.

They can provide support with benefits, housing, registering with a GP or dentist, finding a school place etc. Contact them on 01274 543282.

They also provide advice appointments at St Edmund's Nursery School on Monday afternoons and at Princeville Children's Centre on Tuesday afternoons.

Sme tu, aby sme pomohli rodinámm, ktoré majú dieťa vo veku do 5 rokov. V našom centre organizujeme množstvo aktivít, rodinám taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo.

We are here to help all families with a child aged under 5. There are lots of activities taking place at all our centre; we can also offer family support and advice.

Unfortunately changing places project will be coming to an end in December 2019 

Tím: (the team):

Juraj Tancos - Pracovník pre pomoc rodinám (Family Support Worker) 

Juraj pracuje s rodinami, ktoré potrebujú dodatočnú pomoc, aby mohli pre svoje deti zabezpečiť stabilný, bezpečný a šťastný domov. Keď je rodina odporučená na takúto pomoc, Juraj sa s nimi stretne, aby sa s nimi porozprával o tom, čo potrebujú a aby spolu dohodli plán ďaľšieho postupu.

Juraj works with families who need additional support in order to maintain a stable, secure and happy home for their children Once a family has been referred for family support, Juraj will meet them to talk about what their needs are, and to draw up an action plan together.

 

 

Radka Keselova - Pracovníčka pre spoluprácu s komunitou (Community Engagement Worker):

Radka môže pomôcť rodinám so záležitosťami, ako je registrácia u doktora, zubára, alebo zabezpečenie miesta v škole. Môže pomôcť rodinám skontaktovať iné organizácie, ktoré môžu poskytnúť pomoc.

Radka is able to help families with tasks such as registering with a doctor or dentist or getting a school place. She can help families to contact other agencies who may be able to help them.