Vitajte v združení detských center západného Bradfordu


Sme tu, aby sme pomohli rodinámm, ktoré majú dieťa vo veku do 5 rokov. V našich centrách organizujeme množstvo aktivít, rodinám taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo.

Welcome to the West Bradford cluster of children’s centres. We are here to help all families with a child aged under 5. There are lots of activities taking place at all our centres; we can also offer family support and advice.

Download the timetable here.

View our book for Slovakian families here: Služby pre mladších ako 5 rokov v Bradford 

Tím: (the team):

Juraj Tancos - Pracovník pre pomoc rodinám (Family Support Worker) Juraj

Juraj pracuje s rodinami, ktoré potrebujú dodatočnú pomoc, aby mohli pre svoje deti zabezpečiť stabilný, bezpečný a šťastný domov. Keď je rodina odporučená na takúto pomoc, Juraj sa s nimi stretne, aby sa s nimi porozprával o tom, čo potrebujú a aby spolu dohodli plán ďaľšieho postupu.

Juraj works with families who need additional support in order to maintain a stable, secure and happy home for their children Once a family has been referred for family support, Juraj will meet them to talk about what their needs are, and to draw up an action plan together.

 

 

RuzenaRuzena Pestova - Pracovníčka pre spoluprácu s komunitou (Community Engagement Worker):

Ružena môže pomôcť rodinám so záležitosťami, ako je registrácia u doktora, zubára, alebo zabezpečenie miesta v škole. Môže pomôcť rodinám skontaktovať iné organizácie, ktoré môžu poskytnúť pomoc.

Ruzena is able to help families with tasks such as registering with a doctor or dentist or getting a school place. She can help families to contact other agencies who may be able to help them.